PRYWATNOŚĆ I COOKIES

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

W celu wypełnienia obowiązku informacyjnego wobec klientów oraz współpracowników informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwana dalej RODO):


 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest: Q-ba Chłodnictwo Klimatyzacja
  Jakub Gruszkiewicz
  Rogalice 53 49-315 Mąkoszyce
  NIP: 747-116-26-51
 2. Z Administratorem można się kontaktować, za pomocą poczty tradycyjnej lub na adres e-mail qba.klima@gmail.com
 3. Celem zbierania danych jest:
  • zawierania i realizacji umów lub prowadzenia innych relacji biznesowych (w tym do przetwarzania zamówień, realizacji dostaw lub płatności, oraz w razie reklamacji lub realizacji roszczeń gwarancyjnych),
  • w celu przygotowywania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi, prowadzenia negocjacji warunków umowy, uczestniczenia w czynnościach związanych z rozwijaniem produktów, dochodzenia wymagalnych należności oraz w innych celach, prawnie uzasadnionych – na podstawie art. 6 akapit 1 RODO, litery a, b, c, (w wersji papierowej lub elektronicznej).
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.) Zgodnie z art. 17 rozporządzenia RODO – przysługuje Pani/Panu prawo do bycia zapomnianym.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonanie umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.
 6. Dane osobowe udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, z wyjątkiem instytucji upoważnione z mocy prawa.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane na okres 5 lat, licząc od dnia, w którym została wykonana usługa.

Informacja o cookies

 1. Czym są cookies?
  Pliki cookies (tzw. ciasteczka) służą do zapewnienia optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Zawartość plików Cookies nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Cookies są powszechnie wykorzystywane w wielu witrynach. Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów strony, co utrudni odczytanie jej zawartości.
 2. Do czego wykorzystujemy pliki cookies?
  Nasza strona wykorzystuje narzędzie Google Analytics oraz inne narzędzia analitycznych, które pomagają w uzyskaniu informacji statystycznych o ilości odwiedzin na stronie oraz zachowań użytkowników. Narzędzia te wykorzystują „cookies”. Dane te są całkowicie anonimowe. Ciasteczka nie mogą być wykorzystywane do pozyskania danych z Twojego twardego dysku, oraz innych poufnych danych.
 3. Usuwanie plików cookies
  Standardowo przeglądarki domyślnie mają włączoną obsługę plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Każdy użytkownik może jednak samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby otrzymywać powiadomienia o przesyłaniu cookies na urządzenie użytkownika lub żeby przeglądarka blokowała wysyłanie plików cookies. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie możliwość wysłania cookies może ograniczyć funkcjonalność witryny. Informacje o sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.